Voorwaarden
Na het invullen van de code op het inschrijvingsformulier en het verzenden van uw inschrijving gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

Voorwaarden bij deelname aan de aandachttraining:
Deelname geschiedt in volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier en is definitief als het geld is overgemaakt op bankrekeningnummer ten name van Aandacht Groeit. Betaling geschiedt voorafgaand aan de training. Enkel dan kan de training doorgang vinden. Mocht er geen cyclus gestart zijn, is er de mogelijkheid tot restitutie. De cyclus start na aanmelding van een vierde deelnemer (m.u.v. individuele trainingen). Bij annulering 2 tot 4 weken voor de start van de training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. 0 tot 2 Weken voor de training vindt geen restitutie meer plaats, wel wordt er eventueel gekeken naar een andere oplossing. Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Bij te weinig deelnemers wordt de cyclus schriftelijk geannuleerd en het geld teruggestort. Bij verzuim door deelnemer vindt er geen restitutie plaats. Als de deelnemer bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of wil doen, dan is hij/zij op geen enkele wijze verplicht deze oefeningen te doen. De trainer/Aandacht Groeit kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor letsel als gevolg van oefeningen die tijdens de training door de deelnemer gedaan worden. Tevens kan de trainer/Aandacht Groeit niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal en/of schade aan goederen van de deelnemer of zijn haar ouder(s)/begeleider(s).

Voorwaarden bij deelname aan de workshops:
Deelname is definitief als het geld is overgemaakt op bankrekeningnummer ten name van Aandacht Groeit. Betaling geschiedt binnen 7 dagen na inschrijving. Bij annulering 2 tot 4 weken voor de start van de workshop wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. 0 tot 2 Weken voor de workshop vindt geen restitutie meer plaats, wel wordt er eventueel gekeken naar een andere oplossing. Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Bij te weinig deelnemers wordt de cyclus schriftelijk geannuleerd en het geld teruggestort. Bij verzuim door deelnemer vindt er geen restitutie plaats. Als de deelnemer bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of wil doen, dan is hij/zij op geen enkele wijze verplicht deze oefeningen te doen. De trainer/Aandacht Groeit kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor letsel als gevolg van oefeningen die tijdens de training door de deelnemer gedaan worden. Tevens kan de trainer/Aandacht Groeit niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal en/of schade aan goederen van de deelnemer of zijn haar ouder(s)/begeleider(s).