Het is mogelijk om een MBSR training individueel te volgen. De opbouw van de training is hetzelfde als de groepstraining. Er wordt specifieker aandacht besteedt aan de persoonlijke situatie van de deelnemer. De specifieke hulpvraag loopt als een rode draad door de training. Een individuele training wordt bv aangevraagd als er behoefte is aan:

Coaching in de werksituatie
Stress gerelateerde klachten die voortkomen uit de werksituatie kunnen persoonlijke aandacht nodig hebben. Tijdens de training wordt er dieper ingegaan op de obstakels waar je tegen aanloopt in de werksituatie. De benadering is specifiek en persoonlijk. Na een sessie wordt er thuis en op het werk geoefend met de vaardigheden die tijdens de sessie aan bod kwamen. De ervaringen worden wekelijks gedeeld om meer inzicht te krijgen in persoonlijke automatismen/patronen.

Individuele verdieping
Stressklachten zijn niet altijd werk gerelateerd. Het is persoons en situatie afhankelijk. Om meer inzicht te krijgen in wat de stressor is en welke invloed het heeft, kun je behoefte hebben aan persoonlijke begeleiding.

(Fysieke) beperkingen
Gehoorbeperkingen of concentratieproblemen e.d. kunnen een reden zijn de training individueel te volgen. Neem contact met mij op als je twijfelt of de training geschikt is voor jou.

Vergoedingsmogelijkheden
Zie vergoedingen MBSR training door zorgverzekeraars op de website van VMBN.

Hoe lang duurt de training en wat zijn de kosten
De training duurt 8 weken. Wekelijks 1,5 uur begeleiding door de mindfulnesstrainer van Aandacht Groeit. Daarnaast vindt er tussentijds nog een oefendag plaats. Deze is voor een individuele training facultatief. Deze oefendag is tevens vrij toegankelijk voor alle deelnemers die al eerder de MBSR gevolgd hebben. De training kost voor particulieren € 995,00 voor 8 lessen van 1,5 uur per les. Voor ondernemingen of bij vergoeding door werkgever € 995,00 voor 8 lessen van 1,5 uur per les.

Wat moet je thuis doen?
Je krijgt ingesproken oefeningen waar je thuis mee aan de slag gaat. Zo oefen je dagelijks om weer aandacht te hebben voor hoe het werkelijk met je gaat en leer je rust in je hoofd en je lijf te krijgen wanneer je dat nodig hebt.

Contactmomenten
Voordat de training start vindt er een intakegesprek plaats. Hierin krijgt u de ruimte om uw motivatie voor de training aan te geven en zaken te melden die van belang zijn voor de trainer om te weten. Na de training volgt er een nagesprek.

Facturatie
De facturatie vindt plaats direct na het intakegesprek. De geldende algemene voorwaarden zijn dan van toepassing.

Locatie
Leusden

Aanmelden